מחירון מבקרים חורף 2018

כניסה
מבוגר 39 ₪ רכישת כרטיסים
ילד (3-12) 34 ₪ רכישת כרטיסים
רכבל מבקרים
מבוגר ₪49 רכישת כרטיסים
ילד (3-12) 42 ₪ רכישת כרטיסים
* העלייה מותרת ליחידים או לזוגות בלבד,ילד עד גובה 1.25 מ’ חייב ליווי מבוגר
*שינויים במזג האוויר (רוחות וערפל) עשויים להשפיע על פעילות המתקנים ולהגבלת גיל הילדים המורשים לעלות על הרכבל
מזחלת אקסטרים
מבוגר 30 ₪ רכישת כרטיסים
ילד (3-12) 25 ₪ רכישת כרטיסים
* העלייה מותרת החל מגיל 3, ילד עד גובה 1.45 מ’ חייב ליווי מבוגר
מזחלת שלג לילדים עד גיל 12
מזחלת שלג 25 ₪
אבובי שלג (לא פעיל זמנית)
אבובי שלג (3 סיבובים בכרטיס)