קבוצות קיץ

הזמנות לקבוצות ניתן לשלוח למייל cs@mthermon.co.il או לפקס 04-6981222

לתשומת ליבכם הסיורים המודרכים מיועדים לפרטיים בלבד, ניתן להזמין סיורים מודרכים באמצע השבוע לקבוצות מעל 20 איש

הגדרות קבוצה: מינימום 20 איש הגעה ותשלום במרוכז