קבוצות קיץ

קבוצות קיץ

הזמנות לקבוצות ניתן לשלוח למייל cs@mthermon.co.il או לפקס 04-6981222

לתשומת ליבכם הסיורים המודרכים מיועדים לפרטיים בלבד, ניתן להזמין סיורים מודרכים לקבוצות

הגדרות קבוצה: מינימום 20 איש הגעה ותשלום במרוכז