תחזית שלג

מזג אוויר

גובה שלג

25 ס"מ
2040 מטר
עליון
5 ס"מ
1600 מטר
תחתון

מסלולים

בי"ס מעלית
סגור
רכבל 2 בינוני
סגור
ואדי חתול
סגור
מסלול מועדון
סגור
מסלול שיאון
סגור
מסלול ערער
סגור