שעות פתיחה בכל ימות השבוע : 8:00-16:00
כניסת רכבים עד השעה 15:00
מרכז מידע קולי 24/7: 1-599-550-560
עלייה אחרונה ברכבל 15:20
עלייה אחרונה בשאר המתקנים 15:30

 מגדיר צמחים בחרמון

 

שום הפסגות 1אבובית החרטומים 1אליסון חרמוני אליסון חרמוני22 2אשחר הלבנון 1גביעונית החרמון 1דובדבו שרוע דובדבן שרוע22 דרדר ססוגני22 1חדעד הלבנון חדעד הלבנון2 1חרחבינה החרמון 1כרבולת מקרינה כרבולת מקרינה22 1לוף מאורך 1מרוה בוצינית מרוה בוצינית22 ניזמית מקוות 1סביון החרמון סביון החרמון22 1פעמונית אמיתית 1צבעוני החרמון קדד אדום פרחים1 1שלהבית קצרת שפה אשחר הלבנון2