מחירון מבקרים חורף 2019

מחירון מבקרים חורף 2019

מחירון קופה
לתשומת ליבכם החל מתאריך 1/4 המחירון התקף הינו מחירון קיץ .מחירון קופה הינו עבור כרטיסים הנרכשים בקופות האתר
כניסה
ילד (גיל 3-12)
מבוגר
התשלום מגיל 3 ומעלה
גימלאי/חיייל בסדיר/נכה/סטודנט- מחיר ילד בהצגת תעודה בלבד
רכבל מבקרים
ילד / מבוגר 49 ₪
* העלייה מותרת ליחידים או לזוגות בלבד,ילד עד גובה 1.25 מ’ חייב ליווי מבוגר
*שינויים במזג האוויר (רוחות וערפל) עשויים להשפיע על פעילות המתקנים ולהגבלת גיל הילדים המורשים לעלות על הרכבל
התשלום מגיל 3 ומעלה
SKY RIDER
ילד/מבוגר ₪30
*העלייה מותרת מגיל 6 ומגובה 1.20 מ', ילדים עד גיל 8 בליווי מבוגר
מזחלת אקסטרים
ילד/מבוגר 30 ₪
* העלייה מותרת החל מגיל 3, ילד עד גובה 1.45 מ’ חייב ליווי מבוגר
מזחלת שלג לילדים עד גיל 12
מזחלת שלג 30 ₪
* לרשותכם מתחם מזחלות שלג במפלס העליון בלבד, לא ניתן לעלות לרכבל עם מזחלת
*כל המחירים כוללים מע"מ כחוק