מחירון מבקרים חורף 2018

כניסה
מבוגר 39 ₪
ילד (3-12) 34 ₪
התשלום מגיל 3 ומעלה
רכבל מבקרים
מבוגר ₪43
ילד (3-12) 38 ₪
* העלייה מותרת ליחידים או לזוגות בלבד,ילד עד גובה 1.25 מ’ חייב ליווי מבוגר
*שינויים במזג האוויר (רוחות וערפל) עשויים להשפיע על פעילות המתקנים ולהגבלת גיל הילדים המורשים לעלות על הרכבל
התשלום מגיל 3 ומעלה
מזחלת אקסטרים
מבוגר 30 ₪
ילד (3-12) 25 ₪
* העלייה מותרת החל מגיל 3, ילד עד גובה 1.45 מ’ חייב ליווי מבוגר
מזחלת שלג לילדים עד גיל 12
מזחלת שלג 25 ₪
*לרשותכם 2 מתחמי מזחלות שלג במפלס התחתון והעליון, לא ניתן לעלות לרכבל עם מזחלת
אבובי שלג (לא פעיל זמנית)
אבובי שלג (3 סיבובים בכרטיס)
מחירון קבוצות מפורט בתפריט קבוצות