קבוצות קיץ

קבוצות קיץ

הזמנות לקבוצות ניתן לשלוח למייל cfo@mthermon.co.il

לתשומת ליבכם הסיורים המודרכים מיועדים לפרטיים בלבד, ניתן להזמין סיורים מודרכים לקבוצות

הגדרות קבוצה: מינימום 20 איש הגעה ותשלום במרוכז