תקנון רכישת כרטיסים

תקנון רכישת כרטיסים

תקנון רכישת כרטיסים הר חרמון

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הר החרמון שירותי ספורט ונופש באיזור הר החרמון בע"מ (להלן: "החברה" ו"האתר", בהתאמה).

השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה. קרא אותם בקפידה, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך להם:

 1. בשימוש באתר או בביצוע הזמנה באתר אתה מעניק את אישורך והסכמתך לכל התנאים המפורטים בתקנון תנאי שימוש זה.
 2. ניתן להזמין באתר כרטיסי כניסה לאתר הר החרמון והפעילויות השונות הקיימות במקום (להלן: "הכרטיסים").
 3. בעת ביצוע הזמנת הכרטיסים באתר (להלן: "ההזמנה") תידרש למלא טופס, הכולל פרטים, לרבות שם, מספר תעודת זהות, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס האשראי ופרטים בדבר ההזמנה.
 4. אינך חייב לפי החוק למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל לבצע את רכישת הכרטיסים באתר.
 5. הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש הליכי המכירה.
 6. לחברה שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
 7. התשלום בגין רכישת הכרטיסים מתבצע בכרטיס אשראי. בעת ביצוע ההזמנה תחויב במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייבת לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הצעתך לביצוע העסקה.
 8. לאחר ביצוע התשלום עבור ההזמנה, ישלח אישור אוטומטי לתיבת הדואר האלקטרוני שמסרת בעת ביצוע ההזמנה. במידה והאישור לא התקבל בתיבת הדואר הנכנס, יש לבדוק בתיקיית דואר זבל (SPAM) או בתיקיות דומות. במידה והאישור בכל זאת לא נמצא, יתכן שהיתה טעות בהזנת כתובת הדוא"ל בעת ביצוע ההזמנה. במקרה זה נתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באמצעות כפתור "צור קשר" או במייל:

cs@mthermon.co.il

 1. בסיום הפעולה, לאחר שאושרו פרטי ההזמנה תציג המערכת אישור הכולל את כל פרטי הזמנתך עם הודעה על כך שהפעולה הושלמה בהצלחה. הופעת כרטיסים באתר אינה מהווה אישור לזמינותם. רק אישור סופי להזמנה המופק על ידי האתר יהווה אישור סופי לביצוע ההזמנה. אישור ההזמנה אינו מהווה אישור כניסה לאתר הר החרמון, מימוש הכרטיסים יתאפשר בהתאם למגבלות מזג אוויר ותפוסה.
 2. את הכרטיסים ניתן לאסוף בקופות הממוקמות בכניסה לאתר הר החרמון ע"י  הצגת בר קוד לסריקה שהתקבל בהודעת סמס או במייל.
 3. הכרטיסים תקפים  עד סוף השנה הקלנדרית בה נרכשו, ניתן לממשם במהלך כל התקופה בקופות אתר הר החרמון.
 4. לחברה הזכות לשנות מחירים בכל זמן נתון (אין בכך כדי מתוקפו של כרטיס שנרכש).
 5. האתר מאפשר קניה בטוחה ומאושרת ע"י חברות האשראי. החברה מפעילה את המערכות הטובות והמשוכללות מסוגן, על מנת לאבטח את המידע שנקלט באתר. החברה מספקת הגנה מלאה על פרטי הצרכן ועל פרטי כרטיס האשראי שלו, בכדי למנוע שימוש אסור במידע החסוי ובמערכת התשלומים.
 6. החברה תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הרוכשים ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם, למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה, יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע, לרבות מידע שנאגר אודות רוכשים – או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 7. הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת ביצוע ההזמנה ישמרו במאגרי המידע של החברה.
 8. החברה לא תעשה כל שימוש במידע שמסרת, אלא למטרות המפורטות בתנאי תקנון זה.
 9. החברה לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך), אלא במקרים המפורטים להלן:
 • א. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם.
 • ב. אם עשית שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
 • ג. אם הפרת את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה.
 • ד. אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.
 • ה. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה.
 • ו. אם החברה תתמזג או תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי הפרטיות האלה.
 1. החברה רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. החברה תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
 2. הרינו להודיעך כי הפרטים שמסרת במהלך רכישת הכרטיסים באתר ישמשו לצורך משלוח חומר פרסומי מטעם החברה אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של החברה ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור. בידיך הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה על ידי מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו או לפנות לדואר אלקטרוני cs@mthermon.co.il.
 3. המידע המוצג באתר הוא לידיעה בלבד ואינו מתאים לשמש אסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי כל דין. החברה ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.
 4. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הם של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הם קניינה של החברה בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם (של החברה ו/או המפרסמים) בכתב ומראש.
 5. החברה מתחייבת לתחזק את האתר כמיטב יכולתה, יחד עם זאת החברה לא מתחייבת כי השימוש באתר יהיה זמין בכל עת וללא טעויות או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן. כמו-כן החברה שומרת על הזכות להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת.
 6. ניתן יהיה לבטל עסקה לרכישת כרטיסים שבוצעה באתר בתוך 180 יום ממועד ביצועה באמצעות שליחת בקשת ביטול למייל:

cs@mthermon.co.il

בציון מס. ההזמנה ופירוט הכרטיסים שנרכשו, שם מלא, טלפונים וכתובת מייל על מנת שנוכל לחזור אליכם בהקדם. הלקוח יחויב בדמי ביטול בסך של 5% מגובה העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. אין אפשרות לזיכוי חלקי של העסקה.

הפנייה לבקשת ביטול עסקה אינה מהווה אישור ביטול עסקה.

 1. החברה רשאית לשנות את תנאי התקנון מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. המימוש מותנה בהגעה ברכבים פרטיים בלבד, לא ניתן לממש רכישה אינטרנטית לקבוצה המגיעה באוטובוס.
 3. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון תנאי שימוש זה או מהאתר הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.
 4. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.