תחזית שלג

מזג אוויר

גובה שלג

70 ס"מ
2040 מטר
עליון
50 ס"מ
1600 מטר
תחתון

מסלולים

בי"ס מעלית
פתוח
רכבל 2 בינוני
פתוח
ואדי חתול
פתוח
מסלול מועדון
פתוח
מסלול שיאון
פתוח
מסלול ערער
פתוח